Att få berätta historier

En människas berättelse är något av det vackraste jag vet. Bergen och dalarna man har vandrat igenom. De dolda skatterna som man kan hitta bakom en människas ord. Att inse, hur det är okej att inte vara okej ibland. Men ändå lyckas finna styrkan i att glädjas och skratta sig igenom vilken dag som helst. Det är vad vi har vänner till – här i livet.

MYSBERG-3

Detta är Martin Myrberg. En god vän till mig. Att få dela vardagens stunder och skratta åt banala saker, är ibland det viktigaste vi får bära med oss. Kanske är det inte dom där livsomvälvande high-speed kickarna, som gör livet. Men dom stunder som verkar alltför vardagliga för många, att få finna glädjen i att bara finnas till.

MYSBERG-10

Jag har aldrig varit bra på att finna 100% ro med att bo i Sverige. True story. Född och uppvuxen i Tanzania som på många sätt är motsatsen till Sverige. Uppvuxen med att mestadels tala engelska och där födas in i andra kulturer, borta har ofta känts mer hemma än här. Där skiljer vi oss, Martin och jag. Han är väldigt bra på att se skönheten med Sverige och det vackra i det lilla. Att trivas med att bara finnas till. Hans berättelse hjälper mig att skriva min egen.

MYSBERG-20

MYSBERG-27

Idag har jag mer ro än jag någonsin har haft med att bo i Sverige. Jag kommer alltid älska att resa. Mitt default mode är att söka mig utanför min comfortzone och jag skulle aldrig vilja ha det på något annat sätt. Som Billy Graham sagt så bra: ”My home is in heaven. I am just traveling through this world.” 

MYSBERG-29
MYSBERG-45

MYSBERG-49

MYSBERG-50

MYSBERG-51

Vi har alla en berättelse att berätta. Och jag vill berätta din. Hör av dig till mig, om du vill ses över fem koppar kaffe, skratta tills du gråter, ta lite bilder och dela livets mysterier tillsammans. Du kan maila mig HÄR eller DM:a mig @erika.persson / @erikalinnea.se på instagram. Jag längtar efter att få berätta din story.

A person’s story is one of the most beautiful things i know. The ups and the lows that you have walked through. The hidden treasures that lies behind someone else’s words. To find out, that it is okey to not be okey sometimes. But you still find strength to laugh through any sorrow. That is what friends are for. This is Martin Myrberg. A good friend of mine. To share everyday life and to laugh at silly things, is sometimes the very thing that will carry us. Maybe it is not the high-speed adventures that makes life worth living all the time. But rather those moments that seem all too simple to some people. Being able to find joy in the most simple things. Just to exist. I have never been completely at peace living in Sweden. True story. Born and raised in Tanzania, a culture that is extremely different from Sweden. Raised with speaking english from a very early age  and born into different cultures – somewhere else has always felt more at home than here. That is something that makes me and Martin very different. He is very good at seeing the beauty of the land that we live in. To enjoy the moments of nothingness. the simple moments. Simply just to be. His story helps me to write my own. And today i am more at peace with living in Sweden than i have ever been before. I really enjoy it. I will always love to travel. It is my default mode, to continuously find my way out of my comfort zone and i would never have it any other way. Billy Graham said it so beautifully: ”My home is in heaven, I am just traveling through this world:”

We all have a story to tell. And I want to tell your story. Please reach out to me if you want to have FIKA, five cups of coffee, laugh until you cry, take a couple of photos and share this beautiful life together. You can email me HERE or DM me at @erika.persson or @erikalinnea.se on instagram. I can not wait to hear your story.

Leave a reply

Your email address will not be published.